Zakúpením vstupenky alebo vstupom do Strachankova súhlasíte s týmto návštevným poriadkom:

 • Kŕmenie vybraných zvierat návštevníkmi je povolené. Na kŕmenie používajte výhradne krmivo, ktoré môžete zakúpiť u nás v bufete. Prosíme rešpektujte pravidlá kŕmenia, aby ste našim zvieratám neublížili nesprávnym spôsobom.
 • Nenaháňajte a nestrašte zvieratá. Väčšina z nich je krotká, ak sa budete k nim dobre správať, určite Vám neublížia a prídu k Vám samé.
 • Deti nepúšťajte k zvieratám samé. Buďte vždy nablízku.
 • Za deti zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Dohliadajte na vaše deti a buďte pri nich počas Vašej návštevy. Vstup na farmu je na vlastné riziko. Počas kŕmenia dávajte pozor, aby zvieratá nechtiac neublížili deťom, snažte sa vyhýbať pohybu okolo zadných nôh zvierat.
 • V prípade zlého počasia nevyháňajte zvieratá z ich úkrytov.
 • Všetky atrakcie sú taktiež na vlastné riziko, dbajte preto aj tam na bezpečnosť vašich detí.
 • Animátori nepreberajú zodpovednosť za vaše deti, aj počas animácií je potrebné na deti dohliadať ich rodičmi, alebo zákonnými zástupcami. V ich kompetencii nie je opatrovanie detí.
 • Vo farme je fotografovanie povolené, taktiež vstupom do farmy dávate povolenie byť odfotení a fotky môžu byť použité pri propagácii farmy. Pri každom zvieratku sa môžete odfotiť, dbajte vždy na bezpečnosť.
 • Vo farme platí prísny zákaz fajčenia.
 • So psom nevstupujte do areálu farmy, mohli by sa vyplašiť zvieratká! Inak sa môže pes pohybovať všade, vrátane terasy bufetu.
 • Po uhradení vstupného dostanete na ruku náramok, ktorým sa preukážete pri vstupe. Doklad o úhrade vstupného si uchovajte počas celej návštevy pri sebe.
 • V prípade zlého počasia Strachankovo neposkytuje žiadne refundácie.
 • Za váš majetok nenesie stredisko zodpovednosť, preto si svoje veci strážte.
 • Vstupné je platné počas celého dňa, opakovane sa môžete vrátiť do areálu v rámci daného dňa.
 • Odpadky hádžte len do odpadkových košov, nie na zem.
 • Snažíme sa o Vašu maximálnu bezpečnosť, preto rešpektujte všetky pokyny súvisiace s návštevou farmy.
 • Ak sa Vám u nás páčilo, môžete prispieť dobrovoľným príspevkom na rozvoj farmy a kŕmenie pre zvieratá.